(placeholder)

WIJ MAKEN HET ONZICHTBARE  ZICHTBAAR

industrie

(placeholder)
(placeholder)

energie

vastgoed

monumentaal

contact

home

de methode

gemeente torens

kademuren, grachten, bruggen

molens

vuurtorens,lichtorens, baken

kerkelijke gebouwen

kastelen, burchten, enz.

Het Cultureel erfgoed kamp veelal met begrotingen die het niet toelaten om periodiek inventarisaties uit te laten voeren. Een groot aandeel in deze kosten is de post hoogwerker/steiger. Mede hierdoor zijn monumenten eigenaren niet in staat, om tijdig schades te signaleren. Onnodige kosten ten gevolge van vervolgschade is het gevolg.


Naast het economisch aspect is bereikbaarheid bij verkennende inspecties ook een moeilijk punt. Vaak ligt het monument aan een openbare weg, is het moeilijk te bereiken (bijvoorbeeld bij kastelen en kademuren), wordt het omgeven door beschermd (natuur)gebied, enz. Om hier iets te mogen opbouwen gaat veelal gepaard met vergunningen, overlast of beschadigingen.


DIGI-S biedt monumenten eigenaren nu de mogelijkheid om snel, efficiënt, economisch en veilig verkennende inspectie te laten uitvoeren.

Voorbeelden waar DIGI-S ingezet kan worden:

sluizen