(placeholder)

WIJ MAKEN HET ONZICHTBARE  ZICHTBAAR

industrie

(placeholder)
(placeholder)

energie

vastgoed

monumentaal

contact

home

de methode

Ervaring traditioneel inspecteren

Wij hebben jaren ervaring op het gebied van het uitvoeren van inspecties met hoogwerkers, steigerwerkers en drones. Echter deze zijn een goed voorbeeld van kostenverhogende, vertragende en weersafhankelijke hulpmiddelen om een inspectie te kunnen uitvoeren.  In veel gevallen is men afhankelijk van de wind, vergunningen, hinder doorgang, werken op hoogte, enz. voordat men mag beginnen. Laat staan aan wat voor risico's de opdrachtgever wordt blootgesteld m.b.t. aansprakelijk!  Alternatief

Voor verkennende inspecties op hoogte kan DIGI-S in veel gevallen een (aanvullende) uitkomst bieden en een uitermate geschikt alternatief zijn om inspecties snel, efficiënt, veilig en economisch uit te voeren.


De methode

Tijdens de ontwikkeling van het unieke DIGI-S® stonden wij voor een enorme uitdaging om in tegenstelling tot de huidige inspectiemethodes, een systeem te ontwikkelen dat snel, veilig, economisch en flexibel is.


Het resultaat is meer dan alleen opname, het is de toekomst van het nieuwe verkennend inspecteren!


Met DIGI-S® hebben wij een unieke en innovatieve inspectiemethode ontwikkeld wat in deze vorm nog niet eerder was en werd toegepast bij het inspecteren van objecten welke zich op hoogte bevinden of moeilijk begaan- of bereikbaar zijn. Wij hebben een geavanceerd opnamesysteem ontwikkeld door een aantal fijn en uiterst op elkaar afgestemde elementen samen te voegen. DIGI-S® stelt ons niet alleen in staat om vanaf de straat/vloer en vanuit elke hoek de status quo in een close-up zichtbaar te maken, maar deze vervolgens ook op beeld- of filmmateriaal vast te leggen.

Een visuele inspectie uitgevoerd met DIGI-S® wordt mede daardoor voor iedereen bereikbaar, inzichtelijk en te raadplegen. U heeft vervolgens zelf alle vrijheid om te bepalen welke beelden u geschikt acht om te gebruiken voor bijvoorbeeld nulmetingen, inventarisaties, technische opnames, bestekken en onderhoud- en werkomschrijvingen. De mogelijkheid om in teamverband wel of niet op een andere locatie kunnen beoordelen van de situatie ter plaatse, is een enorm voordeel gebleken.


Door DIGI-S® ontstaat er een geheel nieuwe kijk op het laten uitvoeren van een visuele inspectie. Eigenaren, beheerders en verantwoordelijke zullen door het economisch karakter veel sneller tot opdracht kunnen overgaan in vergelijking tot de huidige kosten die de randvoorwaarden (kosten voor de huur van hoogwerkers, steigers, etc.) met zich meebrengen. Maar ook op het gebied van veiligheid wordt veel gewonnen.  Deze methode spreekt de betreffende verantwoordelijke personen van Veiligheid en Onderhoud enorm aan, omdat hierdoor de blootstelling met betrekking tot werken op hoogte met maar liefs 50% afneemt wanneer er eventueel een reparatie/ onderhoud uit voortkomt. Wanneer er geen reparatie/onderhoud noodzakelijk is wordt de werken op hoogte blootstelling met 100% verlaagd (bron: aanpak vanuit de Arbeidshygiënische Strategie)